اعضای شورای سیاست گذاری

سورنا ستاری

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری

وجیه اله جعفری

رئیس هیئت عامل ایمیدرو

مهدی صادقی نیارکی

معاون امور صنابع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت

بهرام سبحانی

رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران

مصطفی موذن زاده

مشاور معاون اول ریاست جمهوری

محمودنیلی احمد ابادی

رئیس دانشگاه تهران

محمد اتابک

نائب رئیس هیئت مدیره کاوه پارس

حمیدرضا عظیمیان

مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان

منصور یزدی زاده

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان

امین ابراهیمی

مدیرعامل فولاد خوزستان

ناصر تقی زاده

مدیرعامل چادرملو

ایمان عتیقی

مدیرعامل گل گهر

علی اصغر پورمند

مدیرعامل میدکو

کسری غفوری

مدیرعامل فولاد خراسان

فرزاد ارزانی

مدیرعامل فولاد هرمزگان جنوب

اسداله فرشاد

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران

سیدبهادر احرامیان

نائب رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران

محمد کشانی

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران

نادر سلیمانی

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران

سید حسین احمدی

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران

سید رضا شهرستانی

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران

رسول خلیفه سلطانی

دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران