معرفی حامیان ما

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری

اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران

اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران

انجمن سنگ آهن ایران

سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران

خانه معدن ایران

انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران

انجمن آهن و فولاد ایران

انجمن صنفی کارفرمایی صنعت نسوز

انجمن مهندسی و متالوژی مواد ایران