معرفی مشارکت کنندگان

فولاد مبارکه اصفهان

شرکت فولاد خوزستان

ذوب آهن اصفهان

مجتمع فولاد خراسان

گسترش صنایع معدنی کاوه پارس

میدکو

معدنی و صنعتی گل گهر

معدنی و صنعتی چادرملو

فولاد هرمزگان

فولاد آلیاژی ایران

گسترش فناوری خوارزمی

فولاد کاوه جنوب کیش

بانک صادرات ایران

نفت و گاز سرو

فولاد صنعت بناب

ایریسا

فولاد غرب آسیا

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

نورد فولاد یزد

اپال پارسیان