برگزاری کمیته بومی سازی در آستانه برگزاری دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران