دات نت نیوک
Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
جستجو

شورای سیاست گذاری

خداداد غریب پور

خداداد غریب پور

رئیس شورای سیاست گذاری جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران

سمت:رئیس هیئت عامل ایمیدرو

بهرام سبحانی

بهرام سبحانی

رئیس جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران

رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران

جعفر سرقینی

جعفر سرقینی

عضو شورای سیاست گذاری جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران

سمت: معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت

حمیدرضا فولادگر

حمیدرضا فولادگر

عضو شورای سیاست گذاری جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران

سمت: رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی

حمیدرضا عظیمیان

حمیدرضا عظیمیان

عضو شورای سیاست گذاری جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران

سمت: مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان

مسعود خوانساری

مسعود خوانساری

عضو شورای سیاست گذاری جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران

سمت: رئیس اتاق بازرگانی تهران

محمود اسلامیان

محمود اسلامیان

عضو شورای سیاست گذاری جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران

سمت:رئیس سابق هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران

محمد کشانی

محمد کشانی

عضو شورای سیاست گذاری جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران

سمت: مدیرعامل فولاد خوزستان – عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران

منصور یزدی زاده

منصور یزدی زاده

عضو شورای سیاست گذاری جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران

سمت: مدیر عامل ذوب آهن اصفهان

سید حسین احمدی

سید حسین احمدی

عضو شورای سیاست گذاری جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران

سمت: مدیرعامل فولاد خراسان – عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران

محمود نوریان

محمود نوریان

عضو شورای سیاست گذاری جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران

سمت:مدیرعامل چادرملو

ناصر تقی زاده

ناصر تقی زاده

عضو شورای سیاست گذاری جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران

سمت: مدیرعامل گل گهر

سید محمد اتابک

سید محمد اتابک

عضو شورای سیاست گذاری جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران

سمت: مدیر عامل کاوه پارس

علی اصغر پورمند

علی اصغر پورمند

عضو شورای سیاست گذاری جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران

سمت: مدیر عامل میدکو

علیرضا چایچی

علیرضا چایچی

عضو شورای سیاست گذاری جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران

سمت: مدیرعامل فولادآلیاژی ایران

اسداله فرشاد

اسداله فرشاد

عضو شورای سیاست گذاری جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران

سمت: مدیر عامل آهن و فولاد غدیر ایرانیان

سید بهادر احرامیان

سید بهادر احرامیان

عضو شورای سیاست گذاری جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران

سمت: مدیر عامل فولاد یزد – نایب رئیس انجمن تولیدگنندگان فولاد ایران

نادر سلیمانی

نادر سلیمانی

عضو شورای سیاست گذاری جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران

سمت: مدیر عامل فولاد غرب آسیا – عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران

سید رضا شهرستانی

سید رضا شهرستانی

عضو شورای سیاست گذاری جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران

سمت: مدیر عامل کلاچ عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران

محمد جابریان

محمد جابریان

عضو شورای سیاست گذاری جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران

سمت: مدیرعامل فولاد روهینا جنوب

احمد خوروش

احمد خوروش

عضو شورای سیاست گذاری جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران

سمت: مدیر عامل فولاد کویر

حمیدرضا طاهری زاده

حمیدرضا طاهری زاده

عضو شورای سیاست گذاری جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران

سمت: رئیس هیئت مدیره صبافولاد زاگرس

محمود نیلی احمد آبادی

محمود نیلی احمد آبادی

عضو شورای سیاست گذاری جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران

سمت: رئیس دانشگاه تهران

رسول خلیفه سلطانی

رسول خلیفه سلطانی

عضو شورای سیاست گذاری جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران

سمت: دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران

مهرداد اکبریان

مهرداد اکبریان

عضو شورای سیاست گذاری جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران

سمت: رئیس هیئت مدیره انجمن سنگ آهن

علی حسین زاویه

علی حسین زاویه

عضو شورای سیاست گذاری جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران

سمت: دبر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت نسوز

عباس نجفی زاده

عباس نجفی زاده

عضو شورای سیاست گذاری جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران

سمت: رئیس هیئت مدیره انجمن آهن و فولاد